Tafeltennisvereniging

Login / loguit

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuws

Dinsdag 20 oktober 2020 is de zaal gesloten in verband met de herfstvakantie.


Beste leden van TTV Gageldonk,

Aanstaande dinsdag 25 augustus is het zover: na ruim vijf maanden kunnen we weer gebruikmaken van onze sportzaal.Iedereen is van harte welkom om weer een balletje te slaan.
Zoals dat bij vele andere locaties ook het geval is ontkomen ook wij niet aan diverse maatregelen om de coronaverspreiding tegen te gaan.
Het spelen van tafeltennis is op zichzelf geen probleem en gezien de grootte van de zaal in verhouding tot het aantal bezoekers op de dinsdagavond zijn er geen maatregelen noodzakelijk om het aantal aanwezige mensen te limiteren.

We hebben echter wel de volgende maatregelen genomen:
- tijdens het sporten geldt géén afstandsbeperking en wanneer je niet sport geldt de 1,5 meter afstand voor volwassenen vanaf 18 jaar;
- vanuit NOC*NSF wordt geadviseerd een afgezette speelzone aan te houden van 4,5 x 9 meter. Om dit te kunnen bereiken hebben we de tafelindeling gewijzigd, op het bijgaande overzicht is te zien hoe de tafels worden opgesteld tijdens de thuiswedstrijd met 5 teams. Ook tijdens de trainingsavonden zullen we deze opstelling aanhouden;
- we houden voortaan bij wie aanwezig is geweest tijdens de speeldagen. Daartoe is een ledenlijst aanwezig waarop je aan kunt geven dat je present bent; 
- bij de toegangsdeur naar onze zaal wordt de mogelijkheid geboden gebruik te maken van handgel. Ook is een keukenrol en een reinigingsmiddel aanwezig om o.a. de tafels schoon te maken;- s.v.p. geen zweethanden afvegen op de tafel, gebruik voor dit doel een eigen handdoek;
- maximaal 4 mensen per kleedkamer en aangezien we in totaal 6 kleedkamers tot onze beschikking hebben zal dit niet leiden tot capaciteitsproblemen.

Navraag bij de verhuurder van de sportzaal heeft geleerd dat de zaal wordt geventileerd door gebalanceerde ventilatie. Er wordt dus vuile lucht afgezogen en schone lucht aangevoerd.
Graag tot dinsdag!
Met vriendelijke groet,
Eric Bock
TTV Gageldonk.
Op dinsdag 4 februari 2020 werden in de sportzaal van TTV Gageldonk de vierkampen gespeeld.
Van onze vereniging waren 6 spelers geselecteerd nl in de eerste klasse, Tjeerd Broeken, Finn van Vlimmeren en Ton Witlox en in de derde klasse Vladimir Bashev, Math Verheijen en Eric Bock. 
Vier van onze spelers vielen in de prijzen.
1e plaats Tjeerd
2e plaats Finn

1e plaats Vladimir
2e plaats Math

   20200204 231622kopie

De informatie van de  activiteiten en toernooien gaat verhuizen. Deze is voortaan alleen nog maar te bekijken via de link AGENDA. Voor de activiteiten kunt u daar meteen ook inschrijving indien de mogelijkheid daartoe geboden wordt.